Entradas

La Iglesia diocesana de Santiago homenajea y despide cariñosamente a D. Jesús Fernández, hasta ahora su obispo auxiliar.

  • Una Eucaristía en San Martín Pinario, un acto homenaje y una comida de confraternidad fueron los actos que se celebraron con limitación de aforo

El pasado viernes día 3 de julio, la Archidiócesis compostelana ofreció “una cariñosa despedida” al obispo electo de Astorga, monseñor Jesús Fernández González, que desde el año 2014 había sido obispo auxiliar de Santiago de Compostela. El primero de los actos fue una Eucaristía presidida por el arzobispo, monseñor Julián Barrio, que tuvo lugar en la Iglesia de San Martín Pinario. A continuación, se celebró un acto homenaje en el salón de actos del Instituto Teológico Compostelano (ITC). Y por último una comida de confraternidad en la hospedería de San Martín Pinario. En todos estos actos debido a las restricciones de aforo a consecuencia de la situación provocada por la crisis sanitaria del Covid 19, hubo limitación presencial de asistentes.

“Nos reunimos esta mañana en torno al altar para dar gracias a Dios por la colaboración inestimable del ministerio episcopal de D. Jesús durante estos años entre nosotros. Con las palabras de la Sagrada Escritura podemos decir: “En poco tiempo ha hecho mucho”.- con estas palabras comenzó su homilía el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, en la Eucaristía de despedida y acción de gracias por el nombramiento como obispo de Astorga del hasta ahora obispo auxiliar, monseñor Jesús Fernández que tuvo lugar en la Iglesia de San Martín Pinario con la presencia de sacerdotes, religiosos y laicos en representación de los arciprestazgos, las Delegaciones diocesanos, vicarios y las instituciones y organismos diocesanos.

“Agradecemos su labor pastoral en esta Iglesia particular”, señaló el arzobispo en alusión a los años de trabajo de monseñor Fernández en la Iglesia compostelana, “y le felicitamos por la nueva misión episcopal que se le ha encomendado en la Iglesia hermana de Astorga. Entonces, viniendo de la Diócesis hermana de León, le recibimos con esperanza y ahora le acompañamos con agradecimiento”. D. Julián  manifestó también en su homilía que: “Vivimos este acontecimiento en el contexto de la historia de la salvación en el que percibimos que Dios concede el don de lo que manda y por eso confiadamente le decimos que mande lo que quiera, sabiendo que la vida es gracia y tarea y, por eso, encomendamos el ministerio pastoral de D. Jesús en la iglesia particular de Astorga”.

 

Agradecimiento

Más tarde se celebró un acto de homenaje en el salón de actos del Instituto Teológico Compostelano (ITC), donde se visionó un video con testimonios diversos sobre la tarea pastoral del hasta ahora obispo auxiliar. Entre ellos, testimonios de todos los obispos de Galicia.

En ese acto celebrado en el ITC intervino el profesor Francisco Durán, subdelegado de Apostolado Seglar en la Diócesis de Santiago, quien dijo que “con este acto, limitado en número por imperativos sanitarios, los diocesanos queremos darle las gracias públicamente…, porque fuimos y nos sentimos agraciados por su presencia”. El profesor aludió a la tarea pastoral que le aguarda a monseñor Fernández en Astorga, tierra de “profundas raíces comunes con esta tierra gallega, testimoniadas por unos límites diocesanos seculares que desdibujan los políticos territoriales vigentes y por su contribución conjunta a la propagación del cristianismo en el noroeste peninsular”.

En el acto intervinieron también: Santiago Fernández González, subdelegado del Clero para la Vicaría de Pontevedra; la hermana Marifé, de las Siervas de San José; Inma Touris, responsable de Acción Católica General en Santiago; así como Germán Torres, director de la Escola Diocesana de Axentes de Pastoral (EDAP).

Puso punto final al cariñoso acto de despedida el propio obispo electo de Astorga, monseñor Jesús Fernández quien agradeció el esfuerzo realizado en la preparación de este acontecimiento, así como en la elaboración del video de testimonios. D. Jesús agradeció la acogida que había sentido desde su llegada a Compostela, dio gracias a Dios por todos los momentos vividos, los que llamó normales y los que consideró singulares. Entre estos, citó su nombramiento como obispo auxiliar y ahora como obispo titular de Astorga. “Son tiempos de gracia”, resumió, mientras pedía a todos seguir trabajando en unidad y en comunión. “Os encomiendo al Señor; rezad también por mí”, finalizó.

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.archicompostela.es

Carta Pastoral do Arcebispo de Santiago de Compostela no Día do Corpus Christi. 14 xuño 2020

 

“Adoremos o Santísimo Sacramento”

 

Queridos diocesanos:

A solemnidade do Corpus Christi anímanos a afondar o que a Eucaristía significa na Igrexa para a vida dos crentes en Cristo. Este ano oriéntanos o lema: “Sentado á mesa con eles” (Lc 24,18), lembrando a pasaxe dos discípulos de Emaús.

O Señor no camiño da pandemia

Tamén nestas circunstancias “o Señor, compadecido da nosa enfermidade pandémica, da nosa desesperanza e soidade, convídanos a atoparnos con El no camiño e a sentar a comer á súa mesa. Espera así que, unidos a El, nos convertamos en testemuñas da fe, forxadores de esperanza, promotores de fraternidade e construtores de solidariedade no medio desta situación tan dolorosa que estamos a atravesar”[1]. Neste horizonte é oportuno lembrar que “a Igrexa vive da Eucaristía. Esta verdade non expresa soamente unha experiencia cotiá de fe, senón que encerra en síntese o núcleo do misterio da Igrexa. A sagrada Eucaristía, en efecto, contén todo o ben espiritual da Igrexa, é dicir, Cristo mesmo, a nosa Pascua e Pan de Vida, que dá a vida aos homes por medio do Espírito Santo. Por tanto a mirada da Igrexa diríxese continuamente ao seu Señor, presente no Sacramento do altar, no cal descobre a plena manifestación do seu inmenso amor”[2]. A Eucaristía, “misterio da nosa fe”, revitaliza a nosa condición cristiá. A solemnidade do Corpus Christi é especialmente un día de loanza e de adoración, de gratitude e de súplica a quen intercede constantemente por nós  ante Deus Pai (cf. Rm 8,34) e que quixo quedar connosco ata o fin dos tempos (cf. Mt 28, 20), dicíndonos que “calquera cousa que fagamos aos demais a El lla facemos” (cf. Mt 25,40). Este ensino de Xesús lévanos a recoñecelo no rostro de todas as persoas, sobre todo nas máis necesitadas que a sociedade deixou ao carón na cultura do descarte.

Eucaristía e Caridade

“Non podemos enganarnos: polo amor recíproco e, en especial, polo desvelo polo necesitado seremos recoñecidos como discípulos auténticos de Cristo (cf. Xn 13,35; Mt 25, 312-46). Este é o criterio básico mercé ao cal se comprobará a autenticidade das nosas celebracións eucarísticas”[3]. Participar na Eucaristía implica asumir o compromiso de vivir en comuñón cos demais, non esquecendo a dimensión social e caritativa da nosa fe. “No corazón do Evanxeo está a vida comunitaria e o compromiso cos outros”. Neste sentido, Caritas é a mesma Igrexa, co seu carácter comunitario e, por tanto a prolongación da manifestación de amor de Xesucristo. Ha de ser factor de animación da comunidade e na comunidade, proxectándose cara á sociedade co anuncio salvífico e os xestos proféticos, como luz posta no candeeiro, e urxíndonos cara a un efectivo amor fraterno con cada ser humano.

Día da Caridade

A Igrexa en España, ao escoitar os latexos do corazón de cada persoa que sempre é sagrada, fai coincidir coa solemnidade do Corpus o Día da Caridade, convidándonos a transformar a realidade na que nos atopamos. Neste senso, ocupan un lugar privilexiado os pobres. O amor a estes é evanxeo que acolle, abraza, e libera. A opción polos pobres é “como unha forma especial de primacía no exercicio da caridade cristiá, da cal dá testemuño toda a tradición da Igrexa”[4]. Así se percibe a relevante dimensión do compromiso caritativo, parte integrante do anuncio da obra salvadora e liberadora de Xesús. O pobre interpélanos e axúdanos a evanxelizarnos. Como pobo que peregrina cara a Deus, a acción caritativa ha de realizarse na Igrexa, coa Igrexa e ao servizo da Igrexa, “que sen deixar de gozarse coas iniciativas dos demais, reivindica para si as obras de caridade como deber e dereito propio que non pode allear”[5]. Quen acolleu o amor de Deus, sente a necesidade de manifestalo a través das súas obras. Por iso, “quen queira vivir con dignidade e plenitude non ten outro camiño máis que recoñecer o outro e buscar o seu ben”[6].

Agradecéndovos vosa xenerosa colaboración económica con Cáritas para axudar os necesitados, saúdavos con todo afecto e bendí no Señor,

 

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.

 

[1] Mensaxe da Subcomisión episcopal de acción caritativa e social, 2020, 1.

[2] XOÁN PAULO II, Ecclesia de Eucharistía, 1.

[3] XOÁN PAULO II, Mane nobiscum Domine, 28.

[4] FRANCISCO, Evangelii gaudium, 198.

[5] Concilio Vaticano II, Decreto “Apostolicam actuositatem”, 8.

[6] XOÁN PAULO II, Mane nobiscum Domine, 9.

 

 

Fuente: www.archicompostela.es

Monseñor Barrio presidirá un solemne funeral por el eterno descanso de las víctimas de la pandemia en Galicia, junto a los obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago

  • La ceremonia tendrá lugar este sábado día 13 de junio en la compostelana Iglesia de San Francisco a partir de las 12:00 horas

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidirá este próximo sábado día 13 de junio un solemne funeral por el eterno descanso de las víctimas en Galicia de la pandemia del coronavirus. La ceremonia tendrá lugar a partir de las 12:00 horas en la Iglesia de San Francisco. Concelebrarán con el arzobispo todos los obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago. Al acto asistirán familiares de los fallecidos a consecuencia del Covid 19 y distintas autoridades civiles, encabezadas por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. El templo tendrá, de acuerdo con los protocolos establecidos, un aforo limitado para garantizar el cumplimiento de las medidas de separación entre personas. Televisión de Galicia tiene previsto retransmitir la ceremonia religiosa.

 

Fuente: www.archicompostela.es

Carta Pastoral del Arzobispo de Santiago de Compostela en el Día de la Acción Católica y Apostolado Seglar 2020

VERSIÓN GALEGO:

Descargar (PDF, 932KB)

 

VERSIÓN CASTELLANO:

Descargar (PDF, 989KB)

 

 

Pascua del Enfermo 2020: “Acompañar en la soledad”

Compartimos el video que desde las Delegaciones Diocesanas de Pastoral de la Salud de Galicia han elaborado con motivo de la celebración de la Pascua del Enfermo el próximo domingo 17 de mayo, con el lema “Acompañar en la Soledad”.- “Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré” (Mt 11,28), 

 

 

El mensaje de los obispos de la CEE con motivo de la Pascua del Enfermo 2020 se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.archicompostela.es/pastoralsalud/2020/05/14/mensaje-con-motivo-de-la-pascua-del-enfermo-2020/

 

Fuente: www.archicompostela.es/pastoralsalud

a

El Papa invita a celebrar la Semana Laudato si’ del 16 al 24 de mayo de 2020

El Papa Francisco ha animado a los fieles a participar en la Semana Laudato si’ a través de este mensaje de video:

a

La SEMANA LAUDATO SI’, es una celebración en honor de la encíclica del Papa Francisco, que tendrá lugar del 16 al 24 de mayo, de forma virtual.

Este año. en esta semana, con ocasión del quinto aniversario de la encíclica Laudato si’ (LS), el Papa Francisco ha lanzado una invitación a participar, a orar, a compartir las inquietudes y propuestas para el cuidado del medio ambiente en el actual cambio climático. Se ahonda en la idea de que “todo está conectado” y que nuestro devenir depende también del futuro de nuestro entorno, la Casa Común donde vivimos.

Los católicos de todo el mundo  estamos invitados a reflexionar sobre estos 5 años de Laudato Si’ y sobre cómo podemos seguir trabajando en esta necesidad de cuidar la Tierra para cuidar, con ella, a los más pobres y los más frágiles. Son ellos, precisamente, los que más están sufriendo las consecuencias de esta pandemia, cuyo origen último muchos científicos sitúan en la sobreexplotación de la naturaleza.

En la misma línea, el Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela, D. Jesús Fernández González, en el video “La Bioética después del COVID-19” , realizado desde Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI para la Semana Laudato si’ 2020, nos anima a responder a la llamada del papa Francisco, a recordar y reflexionar sobre la Encíclica en un contexto de una pandemia que ha paralizado al mundo. El obispo nos invita a abrir con él este texto papal y analizar juntos un síntoma de la enfermedad medioambiental, una causa explicativa y una propuesta para mejorar el mundo. “Celebremos la creación… actuemos como administradores… cuidando de forma preferente a los frágiles y enfermos… cuidando y respetando la naturaleza humana, al tiempo que desarrollamos los talentos que Dios nos ha dado y las virtudes… cultivemos el jardín, cada una de sus criaturas es fundamental en el equilibrio ecológico… y todos juntos alabemos al Dios Creador…”.- son algunas de sus palabras.

 

 

La propuesta de Laudato si’ es apremiante, todos deberíamos sentirnos profunda y activamente interpelados por ella.

Aquí podéis encontrar más información para vuestra participación: LaudatoSiWeek.org/es.

 

Programa pastoral diocesano ante la emergencia del COVID-19

LAS LLAGAS DEL RESUCITADO: LUMBRERAS DE ESPERANZA
(Papa Francisco)

Programa pastoral diocesano ante la emergencia del COVID-19

 

PRESENTACIÓN

La situación pandémica que sufrimos nos llena de dolor, miedo, desconfianza, incertidumbre… pero, al contemplar las llagas del Resucitado –como dice el Papa Francisco en su Mensaje para la Pascua 2020- nos sentimos reconfortados. Él que nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos vive y nos acompaña sobre todo en estos momentos de cruz y de resurrección (cf. Mt 28, 20).

El coronavirus ha cambiado nuestro modo de vida y también nuestra acción pastoral. Esta situación novedosa, presentada en el contexto de una renovación pastoral y en las puertas de un nuevo Año Santo Compostelano, motivó a la Vicaría de Pastoral, a los Vicarios episcopales, al Colegio de Arciprestes y al Colegio de Delegados a dejarse interpelar por la realidad contemplada a la luz del Evangelio y del Magisterio eclesial y a plantearse una serie de propuestas programáticas de cara al futuro.

Todo comenzó con una encuesta en la que se preguntaba sobre el impacto de la situación pandémica en la sociedad en general, en los sacerdotes y en la acción evangelizadora; también sobre posibles respuestas pastorales a la misma. A partir de ahí, la Vicaría de Pastoral elaboró un documento que integraba las respuestas dadas y las encuadraba dentro de un marco conceptual de renovación pastoral y de proyección hacia el Año Santo Compostelano 2021. Una vez presentado en sendas vídeo-conferencias, recibió distintas aportaciones. Varias de ellas coincidían en la oportunidad de elaborar dos programas de acción, uno a corto plazo que abarcara hasta el mes de septiembre y otro a medio que llegara hasta el final del Año Santo. Así se ha hecho.

Lo que aquí se presenta es el programa a corto plazo que, comenzando en la actual fase 0, se proyectará hasta el mes de septiembre. Contiene una serie minuciosa de normas prácticas cuyo objetivo es lograr la mayor seguridad sanitaria para las personas que intervengan en las distintas actividades pastorales de nuestra Iglesia diocesana. Pero no se queda ahí, plantea también otros objetivos y actividades que han de marcar el rumbo pastoral de los próximos y decisivos meses: mantener e incluso mejorar la cercanía afectiva y espiritual a los fieles, fortalecer la confianza en los protocolos que se van a poner en marcha, recuperar la vida comunitaria presencial, en la medida de lo permitido por las autoridades sanitarias, en los distintos ámbitos pastorales: el culto, la catequesis y la formación, Cáritas, la escucha… Y, en fin, motivar espiritual y pastoralmente el próximo Año Santo Compostelano 2021.

Agradecemos al Señor que nos acompaña en el camino, nos consuela, orienta y alimenta, especialmente a través de tantos y tantos testigos de su resurrección. Y, en fin, agradecemos a aquellos que han colaborado en esta reflexión y en estas propuestas. Tanto “la ruta”, como el camino a recorrer, los ponemos en las manos del Señor y los encomendamos a la intercesión de María, salud de los enfermos, del Apóstol Santiago, y de San Roque.

+ Jesús, Obispo Auxiliar de Santiago y Vicario de Pastoral

 

Noticia extraida de www.archicompotela.es

 

¿Cuál es el camino y la meta?

Reproducimos por su interés e importancia, el ARTÍCULO que el arzobispo, monseñor Julián Barrio, publica en la edición del diario LA VOZ DE GALICIA, el pasado lunes día 27 de abril de 2020.

Con este confinamiento por causas inherentes a la pandemia del coronavirus estoy seguro que estamos echando en falta algunas formas de vida que hasta ahora teníamos sin caer en la cuenta de que en estas circunstancias no son viables: pero la preocupación no ha de ser tanto lo que no podemos hacer, cuanto lo que podemos hacer. Vemos nuestras calles en soledad porque las personas se resguardan del encuentro con los demás. Las epidemias no están hechas a la medida del hombre, por lo tanto el hombre piensa que las epidemias son irreales, un mal sueño que tiene que pasar. Nos cogen siempre desprevenidos. Y en medio de toda esta situación hay una cosa que se desea siempre y se obtiene algunas veces: la ternura humana como factor humanizador.

«Cuando se renuncia a la distinción entre lo que es verdadero y lo que es falso, entonces el espíritu enferma» (Guardini). Estamos viviendo en una dinámica en la que pensábamos poder vivir la libertad sin verdad o la verdad sin libertad, lo que nos conduce a una erosión antropológica. Estos días tenemos tiempo para soñar y estoy seguro de que soñamos que esta situación termine cuanto antes, que es posible un nuevo estilo de vida, y que hemos de dejar que Dios entre en nuestras vidas, porque, como nos dice la enseñanza de la Iglesia, organizar la sociedad al margen de Dios es organizarla contra el hombre. En el nuevo escenario en que estamos llamados a actuar hemos de ponernos, todos, manos a la obra para lograr un bien común que, según la Doctrina Social de la Iglesia, comporta libertades, relaciones y necesidades mirando a la dignidad de la persona humana. De manera especial hemos de sentirnos sociedad asociada en una normalidad que será diferente. Habiendo comprobado el caudal de la creatividad subjetiva humana en estos días, todo ello debe ser canalizado en una convivencia en la que nadie debe sentirse eximido de ofrecer la colaboración pertinente. Un bien común en el que hemos de trabajar, ha de beneficiar al común. Es cuestión de todos los que formamos la sociedad.

Me gustaría decir que hemos navegado por mares de incertidumbre, pero la realidad es que seguimos navegando en el mar de esta pandemia sin intuir con definición precisa los cambios que se van a producir religiosa, económica, cultural, política y socialmente en nuestra convivencia. He leído reflexiones que consideran que volveremos a lo mismo una vez que esto pase. Pero intuyo que será otro estilo de vida en el que configuremos nuestros hábitos y costumbres. ¿Por qué no pensar en una sociedad con personas relacionadas sólidamente, capaces de mirar sobre todo el lado positivo con una visión clara de fraternidad y solidaridad que nos ayudará a otear nuevos horizontes? Hemos de construir una convivencia en la que sea necesario tomar decisiones conjugando la autonomía y la corresponsabilidad con el ánimo de ser felices, sabiendo que «la vida feliz es el gozo de la verdad», según san Agustín.

En estos días tal vez nos hemos dado cuenta de que hemos arrancado las raíces de nuestro origen, «comiendo el pan de la memoria». La Iglesia, ni en los momentos más difíciles se ha retirado de la sociedad, ni lo está haciendo ahora ni lo hará en el futuro. El único camino que tiene que recorrer es el hombre. Y su misión es seguir afirmando que Dios se ha hecho hombre para salvar al hombre. Está llamada a ser actora en el desarrollo de la política global con dos principios: ·Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo», y la dignidad del hombre se asienta en que es hijo de Dios en Cristo y por Él. Colabora con la sociedad en la solución de los grandes problemas comunes a todos, sin perder su condición profética ante la desproporción entre el poder tecnológico-económico y el crecimiento-responsabilidad moral, afirmando la vida eterna y denunciando el silencio del pensamiento actual sobre las angustias y dramas psicológicos que acosan especialmente a nuestro Occidente.

Le preocupa la pérdida del sentido de la trascendencia que lleva a olvidar o negar a Dios, la negación de la diferencia entre el bien y el mal, y la ofensa a la condición humana que suponen las diferencias abismales entre los países ricos y los pobres. No es ajena al compromiso ante el reto de la progresiva secularización, de la preservación del orden natural de las cosas y de la construcción de la paz, asumiendo con humildad una actitud misionera y evangelizadora. Todo ello desde la conciencia clara de que la comunidad política y la Iglesia son entre sí independientes y autónomas en su propio campo, aunque están al servicio de la vocación personal y social de los mismos hombres a través de una sana cooperación entre ambas (cf GS 76), pudiendo la Iglesia siempre y en todo lugar predicar la fe con verdadera libertad y emitir un juicio moral también sobre las cosas que afectan al orden político, cuando lo exigen los derechos fundamentales de las personas o la salvación de las almas. La preocupación no es otra que colaborar a un renacimiento generalizado. En estos momentos bien está recordar lo que dice el proverbio: «No llega antes el que va más de prisa, sino el que sabe a dónde va».

+Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

 

Noticia extraida de www.archicompostela.es

Eventos

✖ No hay resultados

Lo sentimos, no hay entradas que coincidan con tu búsqueda.