Xornada das Migracións 2020

O vindeiro DOMINGO 27 DE SETEMBRO celébrase en toda a Igrexa a XORNADA DAS MIGRACIÓNS, convocada polo Papa Francisco. Este ano adícasella aos desplazados internos, co lema Como Xesucristo, obrigados a fuxir”.

Compartimos material para a reflexión individual e nas parroquias, e para a celebración da propia Xornada, que nos sensibilice na realidade de tantas persoas que, coma Xesús e a súa familia, teñen que fuxir e o drama humano que iso significa: