Listado de la etiqueta: Igrexa polo Traballo Decente

«Igrexa polo Traballo Decente» no 8M, Día Internacional da Muller, denuncian a situación de desigualdade das mulleres e convocan unha vixilia.

 

Neste 8 marzo, Día Internacional da Muller», co lema «Por tí, polo meu traballo decente», as organizacións que forman parte da iniciativa Igrexa polo Traballo Decente (ITD) na nosa diocese de Santiago de Compostela: Cáritas, Acción Católica General (ACG), CONFER, Irmandade Obreira de Acción Católica (HOAC), Salesianos Cooperadores (SSCC), Centro de Traballo e Cultura, Justicia e Paz, Juventud Estudiante Católica (JEC) e Juventud Obrera Cristiana (JOC), denuncian a situación de desigualdade que continúan sufrindo as mulleres e hoxe máis que nunca reclaman un traballo que supoña que mulleres e homes traballen en igualdade, dignidade, liberdade e seguridade.

E convídanos a todos a participar nunha vixilia de oración que terá lugar o xoves 7 de marzo ás 19:00 h. nas cidades de Coruña (Avda Calvo Sotelo, 2) e Santiago (Rúa da Ensinanza, 3)

Ademáis ITD aporta a esta cita un manifesto, un guion litúrxico Eucaristía e unha oración para celebracións na diócesis e nas parroquias.

 

 

 

 

 

 

 

 

«Igrexa polo Traballo Decente» no seu manifesto do 8M denuncia a desigualdade das mulleres no mercado laboral

 

Co lema “Igualdade e Dignidade – A precariedade laboral escríbese en feminino”, ITD pide políticas de emprego activas e pasivas vencelladas á educación para o emprego e dirixidas a reforzar as probabilidades de que as mozas atopen un emprego.

 

 

A ratificación do Convenio e posterior aprobación da Real Decreto-lei 16/2022 que dá lugar a modificacións de distintas normativas relacionadas co traballo do fogar, supuxo un avance no recoñecemento de dereitos, sobre todo na histórica reivindicación do acceso á protección fronte ao desemprego. Pero quedáronse fóra outras reivindicacións que suporían unha verdadeira equiparación de dereitos laborais e de seguridade social, fundamentalmente todo o relativo ás condicións particulares que conleva o traballo de interna.

No seu manifesto, “Igualdade e Dignidade – A precariedade laboral escríbese en feminino” feito público con motivo do Día Internacional da Muller, a iniciativa Igrexa polo Traballo Decente (ITD) reivindica un cambio na organización da sociedade onde o centro sexa a persoa e poida ter acceso a un traballo decente que supoña que mulleres e homes traballemos en igualdade, dignidade, liberdade e seguridade.

Por iso, séguese denunciando a desigualdade salarial que mantén ás mulleres en situación de inferioridade e desde ITD esíxese que se corrixan as desigualdades existentes tanto a nivel salarial como das situacións que as orixinan.

Fronte á situación dos mozos, ITD “atopa unha especial dificultade de acceso ao mercado laboral de mulleres novas”. Por iso, “pedimos políticas de emprego activas e pasivas vencelladas á educación para o emprego e dirixidas a reforzar as probabilidades de que as mozas atopen un emprego”.

Neste sentido, a iniciativa urxe a que o traballo que as mulleres realicen sexa socialmente recoñecido e goce das condicións laborais dun traballo decente.

Ante todo isto, “temos que situarnos noutra lóxica, habemos de afrontar a realidade do mundo obreiro e do traballo desde a fraternidade, da dignidade da persoa e o ben común. Situarnos na lóxica da defensa da dignidade do traballo e dun traballo con condicións dignas e saudables para as persoas que o realizan.”

Seguindo o lema “Igualdade e Dignidade – A precariedade laboral escríbese en feminino”, ITD únese ao constante chamamento do papa Francisco para poñer fin ás desigualdades das mulleres no mercado laboral, como a menor consideración dos riscos laborais nos traballos altamente feminizados e que traen problemas de saúde, e acabar coa brecha salarial, un “escándalo que os cristiáns deben rexeitar firmemente”, xunto coas consecuencias que todo iso carrexa, pide a iniciativa no seu manifesto.

***

A iniciativa Igrexa polo Traballo Decente (ITD) comezou a súa andaina en 2014 e está formada por organizacións de inspiración católica e congregacións relixiosas, entre as que se atopan Cáritas, a Conferencia Española de Relixiosos (CONFER), a Irmandade Obreira de Acción Católica (HOAC), Xustiza e Paz, a Mocidade Estudante Católica (JEC) e a Mocidade Obreira Cristiá (JOC). O seu obxectivo é sensibilizar, visibilizar e denunciar unha cuestión esencial para a vida de millóns de persoas: o traballo humano e reivindicar o traballo decente «cara ao interior destas organizacións, cara á Igrexa en xeral e cara á sociedade».

***

 

DATOS SOBRE A MULLER TRABALLADORA EN ESPAÑA

.

 • brecha salarial de xénero é de 4.721 euros ano. A muller cobra un 20,9% menos que os homes As ocupacións que contan con maior salario medio están masculinizadas, mentres que as ocupacións con salarios baixos están feminizadas.
 • Do total de persoas desempregadas 3.024.000, máis da metade son mulleres, 1.623.000. A taxa de emprego das mulleres diminúe a medida que teñen descendencia.
 • 75% da poboación asalariada en España a xornada parcial son mulleres.
 • Hai 1.488.550 mulleres que xa non buscan emprego, para encargarse dos labores de coidado.
 • En 2022, o 53% dos accidentes de traballo in itinere sufríronos mulleres.

 

Fuentes: Ministerio de Traballo e Economía Social. EPA. CCOO. www.noticiasobreras.es

***

 

MATERIALES DE LA CONVOCATORIA

 

MANIFIESTO 8M CASTELLANO
MANIFESTO 8M 2023 GALEGO
GUIÓN LITÚRGICO 8M 2023 CASTELLANO
GUIÓN LITÚRXICO 8M 2023 GALEGO
ORACIÓN 8M 2023 CASTELLANO
ORACIÓN 8M 2023 GALEGO

 

 

 

Fuente: www.iglesiaporeltrabajodecente.org

«Igrexa polo Traballo Decente» reclama unha «nova normalidade» que erradique a precariedade laboral previa á pandemia

 

Con motivo da Xornada Mundial polo Traballo Decente que vaise celebrar o 7 de outubro, desde a iniciativa «Igrexa polo Traballo Decente» da diócese de Santiago nos envían a súa nota de prensa, xunto co seu manifesto e o cartel do acto público que tendrá lugar en Santiago de Compostela, o xoves 7 de outubro, as 19:00 h. no adro da capela dás ánimas  seguida dunha Eucaristía as 19:30 h.

 

MANIFESTO ITC_ 7 OUTUBRO 2021
NOTA DE PRENSA ITC_7 OUTUBRO 2021

 

.
 • Nota de Prensa:

.

.

7 de outubro, Xornada Mundial polo Traballo Decente

NOTA DE PRENSA DENOTA

«IGREXA POLO TRABALLO DECENTE» RECLAMA UNHA «NOVA NORMALIDADE» QUE ERRADIQUE A PRECARIEDADE LABORAL PREVIA Á PANDEMIA

 

 • No manifesto para esta Xornada denúncianse as condicións infrahumanas de moitos traballadores temporeros en asentamentos de zonas hortofrutícolas
 • ITD reclama reducir a contratación temporal e parcial impulsando os contratos indefinidos e a xornada completa.
 • O Manifesto defende a subida do Salario Mínimo para axustalo ás necesidades vitais da sociedade actual e a modificación do Regulamento de Estranxeiría para evitar a irregularidade sobrevinda das persoas migranteses

A iniciativa Igrexa polo Traballo Decente (ITD)  —que en Santiago de Compostela impulsan Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, Conferencia Española de Religiosos CONFER, Irmandade Obreira de Acción Católica HOAC, Xustiza e Paz, Xuventude Estudiante Católica JEC, Xuventude Obreira Cristiá JOC, Acción Católica Xeral de Santiago, Salesianos Cooperadores e Acción Católica de Propagandistas de Santiago— celebra por sétimo ano consecutivo a Xornada Mundial polo Traballo Decente, que se conmemora o 7 de outubro, promovida pola CSI (Confederación Sindical Internacional) e apoiada pola OIT (Organización Internacional do Traballo).

Con ese motivo, ITD lanza un Manifesto baixo o lema «Agora máis que nunca traballo Decente» para reivindicar o traballo “como dereito e medio para desenvolvernos, crecer e realizarnos como persoas”, unha reclamación especialmente necesaria no escenario marcado pola pandemia, que engadiu precariedade no mundo do traballo. Por iso, “a nova `normalidade´ non pode ser a precariedade que vimos sufrindo desde antes da pandemia”, que obedece a “un modelo económico baseado no beneficio, que non dubida en explotar e descartar á persoa”.

As organizacións de ITD poñen o foco no aumento da precariedade que a Covid-19 está a supoñer para “o persoal de limpeza e sanitario sen Equipos de Protección Individual”, xunto aos problemas detectados “nas condicións laborais e falta de medidas de prevención en riscos para a saúde das traballadoras do fogar; as persoas teletraballando sen dispoñer de medios tecnolóxicos e dispositivos por parte da empresa” ou aquelas “que, a pesar de estar en ERTE, víronse obrigadas a teletraballar desde casa”. Estas situacións impediron a un número importante de traballadores “acceder a ERTE ou calquera tipo de escudo social”.

O Manifesto denuncia, tamén, as dificultades existentes no acceso ao traballo derivadas do “modelo de relacións laborais actual, que non asegura acceder a un traballo decente que permita atender necesidades básicas como chegar a fin de mes, conciliar a vida laboral e familiar, o acceso á vivenda, a seguridade e saúde laboral, ou a participación social”. Esta é unha situación que afecta especialmente a mozas e mulleres, “vítimas dunha das maiores taxas de desemprego, traballos peor remunerados e elevada rotación”.

Como afirma Rita, de 20 anos, cuxo testemuño se recolle no Manifesto, “ao ser novos, chégase á conclusión de que nos podemos conformar con calquera cousa ou condición co fin de poder gañar experiencia. Con isto refírome a traballar horas extra ou realizar peches con moita máis frecuencia da acordada». «O que máis frustra e faiche sentir inseguridade –asegura á súa vez Carmen, outra moza traballadora de 23 anos— é que che pidan experiencia, pero non che dean a posibilidade de conseguila, rexeitándoche desde o principio por ser novo».

Reivindicacións

Nesta Xornada Mundial polo Traballo Decente, ITD pon o foco nas seguintes reivindicacións:

– Que o Estado poña os medios necesarios para asegurar o cumprimento da normativa sobre as condicións de traballo e prevención de riscos laborais, con especial fincapé nas condicións infrahumanas nas que seguen vivindo moitas persoas traballadoras temporeras en asentamentos de zonas hortofrutícolas.

– Asegurar un emprego de calidade nos sectores privado e público; diminuíndo a contratación temporal e parcial e impulsando a contratación indefinida e a xornada completa.

– Medidas de orientación e formación, non só para persoas desempregadas, senón accesibles a todas as persoas traballadoras, especialmente para aquelas que sofren subempleo e precariedade no emprego.

– A subida do Salario Mínimo, para que se axuste ás necesidades vitais da sociedade actual, e que familias sen ingresos teñan unha defensa real e a posibilidade de saír adiante.

– Modificar o Regulamento de Estranxeiría para evitar a caída en situación de irregularidade sobrevinda das persoas migrantes.

Algúns datos sobre a situación do traballo decente en España

Xunto a iso, no marco desta Xornada as organizacións promotoras de Igrexa polo Traballo Decente poñen o foco sobre algunhas cifras que falan da dimensión dos problemas aos que se enfronta o mercado laboral no noso país.

 • Hai 3.543.800 de persoas en desemprego (15,3% de taxa de paro). O 17,4% entre as mulleres e o 13,4% entre os homes. A poboación de menos de 25 anos presenta o 38,4% de taxa de paro. A poboación migrante ten un índice de paro do 23,75.
 • O 25,06% das persoas traballadoras ten contrato temporal.
 • Hai 1.157.900 fogares con todos os seus membros en paro.
 • Hai 1.736.000 persoas que levan máis dun ano en paro e delas, 938.000 levan máis de dous anos. Fonte: INE, EPA 2 T2021.
 • Existen case 2,5 millóns de traballadores pobres (13% dos traballadores), é dicir, que, a pesar de estar empregados, non logran abandonar situacións de pobreza relativa.
 • Ao comezo da pandemia, 4,5 millóns de persoas en España (9,5 % da poboación) vivía en situación de pobreza severa (un millón máis que en 2008). O 27,5% das persoas en pobreza severa ten traballo. Fonte: FOESSA.
 • O 20% dos traballadores españois menores de 30 anos atópanse ao bordo da pobreza; isto representa o nivel máis alto da eurozona. Fonte: Observatorio Social.

Actos reivindicativos en todo o país

As entidades e movementos de Igrexa participantes en ITD convocaron, baixo o hashtag #ahoramásquenuncatrabajoDecente, numerosos actos reivindicativos e celebrativos en todas as prazas e parroquias das dioceses de toda España, que irán acompañados por diversas accións virales en redes sociais.

A axenda de actividades pode consultarse na web de ITD: www.iglesiaporeltrabajodecente.org

 

 

 • Manifesto:

 

 

Xornada Mundial polo Traballo Decente. 7 de outubro 2021

MANIFESTO DA INICIATIVA IGREXA POLO TRABALLO DECENTE (ITD)

Agora máis que  nunca traballo Decente

 

Por sétimo ano consecutivo, as organizacións que integramos a Iniciativa Igrexa polo Traballo Decente (ITD) celebramos e reivindicamos o traballo como dereito e medio para desenvolvernos, crear e realizarnos como persoas nesta Xornada Mundial polo Traballo Decente.

O 9 de maio de 2021 púxose fin ao estado de alarma establecido en España o 14 de marzo de 2020 por mor da COVID19. En plena pandemia fomos testemuñas e mesmo sufrido (en primeira persoa ou a través de familiares, amizades, etc.) a precariedade no mundo do traballo: persoal de limpeza e sanitario sen Equipos de Protección Individual; as condicións laborais e falta de medidas de prevención en riscos para a saúde das traballadoras de fogar; persoas teletraballando sen dispor de medios tecnolóxicos e dispositivos por parte da empresa; traballadores e traballadoras que, a pesar de estar en ERTE, víronse obrigados a teletraballar desde a casa; horas extras realizadas, ademais doutras precariedades laborais (hostalaría, economía mergullada, falsos autónomos, contratos en prácticas, etc.) que precisamente por esa precarización non puideron acceder a ERTE ou calquera tipo de escudo social. Doutra banda, se falamos de acceso ao traballo, o modelo actual de relacións laborais non asegura acceder a un traballo decente que permita atender necesidades básicas como chegar a fin de mes, conciliar a vida laboral e familiar, o acceso á vivenda, a seguridade e saúde laboral, a participación social, etc; feito que afecta especialmente a mozos e mulleres, vítimas dunha das maiores taxas de desemprego, traballos peor remunerados e elevada rotación, entre outros.

“Ao ser novos chégase á conclusión de que nos podemos conformar con calquera cousa/condición co fin de poder gañar experiencia. Con isto  refírome  a traballar horas extra ou realizar peches con moita máis frecuencia da acordada» (Rita, 20 anos).

«O que máis frustra e che fai sentir inseguridade é que che pidan experiencia pero non che dan a posibilidade de conseguir esa experiencia,  rexeitándote desde o principio por ser novo». (Carmen, 23 anos).

A nova “normalidade” non pode ser a precariedade que vimos sufrindo desde antes da pandemia. O traballo é expresión de amor, de entrega, a nosa contribución singular e única á construción dunha sociedade máis xusta e igualitaria, sen explotación nin opresión de ningún tipo; é a nosa aposta por crear comunidade para conseguir que estea á altura da persoa e a súa dignidade. Hoxe en día, persisten no funcionamento da sociedade moitas formas de inxustiza no mundo, alimentadas por un modelo económico baseado no beneficio, que non dubida en explotar e descartar á persoa; ante estas situacións precisamos desenvolver unha moral colectiva na que defender o traballo como expresión da dignidade humana fronte ao individualismo e comodidade; medios e ferramentas para coñecer os nosos dereitos laborais. Por iso, nesta Xornada Mundial polo Traballo Decente, desde ITD reivindicamos:

 • Que o Estado poña todas as ferramentas e medios humanos necesarios para asegurar o cumprimento da normativa sobre as condicións de traballo e prevención de riscos laborais. Facendo fincapé nas condicións infrahumanas nas que seguen vivindo moitas persoas traballadoras temporeiras en asentamentos de zonas  hortofrutícolas.

ou Asegurar un emprego de calidade nos sectores privado e público; diminuíndo a contratación temporal e parcial e impulsando a contratación indefinida e a xornada completa.

 • Medidas de orientación e formación, non só para persoas desempregadas, senón accesibles a todas as persoas traballadoras, especialmente para aquelas que sofren subemprego e precariedade no
 • A subida do Salario Mínimo, para que se axuste ás necesidades vitais da sociedade actual, e que familias sen ingresos teñan unha defensa real e a posibilidade de saír adiante; con especial atención aos posibles perceptores do IMV que non poden acceder a esa cobertura por mor das trabas
 • Modificar o Regulamento de Estranxeiría para evitar a caída en situación de irregularidade  sobrevinda das persoas

“Nunha sociedade realmente desenvolvida o traballo é unha dimensión irrenunciable da vida social, xa que non só é un modo de gañarse o pan, senón tamén unha canle para o crecemento persoal, para establecer relacións sas, para expresarse a si mesmo, para compartir dons, para sentirse corresponsable no perfeccionamento do mundo, e en definitiva para vivir como pobo”. (Fratelli Tutti 162) Como movementos de Igrexa traballamos en equipo co fin de visibilizar o dereito do traballo decente; que sexa unha realidade real na vida das persoas e respecte a nosa casa común. Animámosvos a participar nos actos reivindicativos e celebrativos en todas as prazas e parroquias das dioceses, na súa organización e difusión.

 

 

 

 

1º Maio 2021: «Agora máis que nunca Traballo Decente!»

1º Maio 2021: «Agora máis que nunca: Traballo Decente!»

 

Nunha nota de prensa co motivo da celebración do Primeiro de Maio, Día Internacional do Traballo, a iniciativa «Igrexa polo Traballo Decente» advirte que a pandemia debilita o dereito ao traballo e pon en crise o pacto social e a democracia. Ademáis, insta a garantir o acceso a medidas de protección social para quen non poida traballar ou as súas condicións laborais non lles permitan chegar “a fin de mes”, e reclama un amplo diálogo para configurar un novo contrato social baseado na centralidade da persoa, o traballo decente e o coidado do planeta.

Baixo o lema AGORA MÁIS QUE NUNCA: TRABALLO DECENTE!”, esta iniciativa Igrexa polo Traballo Decente (ITD), lanza un Manifesto con motivo do 1º de Maio no que alerta como o impacto da pandemia está a debilitar o dereito ao traballo, e empobrecendo, precarizando e descartando a millóns de traballadores.

Asinan o manifesto as entidades de inspiración cristiá que impulsan en España esta iniciativa: Cáritas, Conferencia Española de Religiosos, CONFER, Hermandad Obrera de Acción Católica, HOAC, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica JEC e Juventud Obrera Cristiana JOC .

.
Cambiar o sistema produtivo para pór ás persoas no centro

Para ITD, esta profunda crise pon de relevo a necesidade dun cambio de sistema produtivo, baseado en traballos que acheguen valor, suxeitos a unhas condicións laborais dignas, e onde as persoas estean no centro. É urxente subliñar, nese sentido, a importancia do traballo como actividade humana que acrecenta a dignidade de cada persoa e das súas familias, á vez que participamos no coidado do conxunto da sociedade e do planeta.

O Manifesto denuncia a destrución no último ano de miles de empregos e que moitos dos ERTE postos en marcha resolvéronse en despedimentos. Así mesmo, os empregos considerados esenciais –moitas veces exercidos en condicións precarias, tanto a nivel laboral como de protección sanitaria—, tampouco se viron recoñecidos nunha mellora das súas condicións. “E as medidas de protección social deseñadas para paliar os efectos da crise –afírmase— non chegaron ás persoas que máis o necesitan, como tampouco sucedeu co subsidio temporal previsto para as traballadoras do fogar ou o ingreso mínimo vital”.

Outra das consecuencias sociais da pandemia é o agravamento das condicións de pobreza entre a poboación migrante en situación administrativa irregular, onde o desemprego e a economía informal son maioritarios, sen posiblidades de acceso ao sistema de protección.

Ante este panorama, ITD insta “agora máis que nunca a adoptar as medidas necesarias para conseguir que o traballo decente sexa unha realidade accesible para todas as persoas, con condicións que permitan manter unha vida digna e unha protección social que chegue a todas as persoas que o necesitan”. No manifesto expóñense algunhas medidas urxentes para reconducir a situación.

Xunto coas mobilizacións e actos de rúa convocados para o 1º de Maio , a ITD tamén convida a celebrar neste Primeiro de Maio mediante xestos de oración persoal ou comunitaria, xunto a unha “mobilización dos balcóns” para dar visibilidade a estas reivindicacións nas xanelas dos nosos domicilios. A mobilización en redes sociais levarase a cabo co hashtag: #AhoraMásqueNuncaTrabajoDecente

 

Ver Nota de Prensa ITD 1ª Maio 2021

 

Ver Manifesto ITD 1ª Maio 2021

 

Ver Guión Litúrxico ITD 1º Maio 2021

 

 

Igrexa polo Traballo Decente sinala que «agora mais ca nunca» é o momento de crear emprego digno, sostible e inclusivo.

Las entidades adheridas a la iniciativa Igrexa polo Traballo Decente, emitieron, el pasado 1 de marzo, la siguiente nota de prensa sobre las prioridades a nivel de trabajo digno para este año 2021:

 

 

NOTA DE PRENSA


Igrexa polo Traballo Decente sinala que “agora máis ca nunca” é o momento de crear emprego digno, sostible e inclusivo.

 

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2021.- Co lema «Agora máis ca nunca, traballo decente», as entidades promotoras da iniciativa eclesial polo traballo decente centrarán os seus esforzos, este ano 2021, en sinalar que chegou o momento de adoptar políticas e compromisos en favor de empregos dignos, sostibles e inclusivos.

A pandemia agravou a xa difícil situación do mundo do traballo e desvelou os límites do traballo mercantilizado. O modelo de relacións laborais actual non asegura a miles de traballadores e de traballadoras acceder a un traballo decente que permita atender necesidades básicas como chegar a fin de mes, conciliar a vida laboral e familiar, o acceso á vivenda, á seguridade e saúde laboral ou o confort enerxético, a participación social, etc.

Drama laboral

Máis de seiscentas mil persoas perderon o seu emprego en 2020. Un drama que afecta a 3,7 millóns de persoas. Con maior intensidade entre as mulleres e os mozos. A taxa de paro feminina é do 18,3%, fronte ao 14,2% da masculina, mentres que tres de cada catro empregos a tempo parcial son ocupados por mulleres (74,4%). O desemprego xuvenil en menores de 25 anos en España xa é do 39,6%, mentres que a media da Unión Europea sitúase arredor do 15,7% (EPA 2020).

O total de ingresos das persoas asalariadas caeu un 12,7% (1º semestre 2020), debido á redución das horas traballadas e as perdas de emprego. Chama a atención que o 16% dos traballadores reciba unha remuneración por baixo do salario mínimo (OIT).

Especialmente intensas son as consecuencias para a poboación máis vulnerable, que ten oito veces máis paro que o resto, presentando un índice de desemprego do 73% e un acceso ao traballo precario e descontinuo. Hai 7,8 millóns de persoas (o 16% das familias) en fogares onde o sustentador principal carece dun mínimo de estabilidade no emprego, sen esquecer que 615.000 persoas teñen que conformarse con vivir da economía informal (FOESSA).

Agora máis que nunca, traballo decente

Por iso, a iniciativa Igrexa polo Traballo Decente (ITD) considera que é urxente abordar esta situación na que nos atopamos, especialmente entre as mulleres e os mozos. Esta será a principal prioridade na reflexión e na acción da iniciativa durante 2021 e que terán a súa máxima expresión na convocatoria do Primeiro de Maio e da Xornada Mundial polo Traballo Decente, do 7 de outubro, días claves no seu quefacer para a promoción da dignidade do traballo.

Co ministerio pastoral

Ademais, ITD actualizará os seus materiais de sensibilización e información para seguir promovendo a adhesión de parroquias, colectivos e institucións á iniciativa. Neste senso, pretende avanzar no diálogo cos membros da Conferencia Episcopal Española, particularmente co bispo da Pastoral do Traballo, para compartir miradas, preocupacións e estratexias que sigan animando a prioridade do traballo decente no medio da acción pastoral de toda a Igrexa.

 


Contactos para medios
(HOAC) Abraham Canales: 609.45.98.03 / (CONFER) Eva Mª Silva 91.519.36.35 / (Cáritas) Ángel Arriví: 619.04.53.81

 

 

 

Se puede descargar la nota de prensa en PDF  aquí.

 

As persoas comprometidas cunha teima, a do traballo decente

Varios membros da iniciativa «Igrexa polo Traballo Decente» da Diócese de Santiago de Compostela participaron no programa da TVG «Polo Camiño da fe», que co título «As persoas comprometidas cunha teima, a do traballo decente» emitiuse este pasado domingo 6 de decembro.

Neste programa Alfredo Losada (responsable da HOAC na diócese de Santiago), Anuncio Mouriño (director de Cáritas Interparroquial de Santiago) e Macamen Díaz (relixiosa da Compañia de María) falan da importancia e da necesidade de que todas as persoas, homes e mulleres, teñan un traballo digno.

Pódese ver este programa da TVG no seguinte enlace:

 

A «Igrexa polo traballo decente» e unha iniciativa que na diocese de Santiago de Compostela surdiu hai mais de 6 anos, e está constituida por varias entidades e asociacions laicales da Igrexa (Cáritas diocesana, CONFER, HOAC, Justicia y Paz, JEC, JOC, ACG, SSCC y ACdP) que traballan en equipo co fin de visibilizar a loita por conseguir que o traballo decente sexa cada día más real na vida das persoas e respetuoso coa casa común.