Mons. Julián Barrio reúnese co Equipo sinodal diocesano

 

 

Este luns 16 de maio, o Equipo sinodal diocesano (do que forma parte mons. Francisco Prieto, bispo auxiliar) mantivo unha reunión de traballo con mons. Julián Barrio, sobre a marcha do proceso sinodal.

Na mesma, o Equipo sinodal fixo entrega ao arcebispo de Santiago de Compostela do documento de Síntese das conclusións enviadas polos grupos de reflexión sinodal que se constituíron e traballaron os materiais en torno ao Sínodo sobre a sinodalidade convocado polo papa Francisco.

Ao longo destes meses máis de 60 grupos pertencentes a máis de 50 realidades eclesiais de todo tipo ao longo da diocese, remitiron ao Equipo sinodal reflexións e propostas sobre os tres eixos do proceso sinodal: comuñón, participación e misión.

A labor de síntese foi complexa, por unha banda debido a diversidade de propostas, e por outra banda, debidos aos xa sabidos problemas para manter reunións motivadas polas restriccións sanitarias. Asemade, a dificultade vén tamén determinada polo feito de que a síntese diocesana ten que ter unha determinada estrutura e non pode superar dez páxinas para poder ser recibida polo Equipo sinodal da Conferencia Episcopal Española.

A Síntese diocesana, tras as achegas do Sr. Arcebispo, será en primeiro lugar trasladada a todos os grupos sinodais, como mostra e signo de comuñón, de transparencia e de participación no proceso sinodal. Posteriormente, será tamén presentada no Consello Pastoral Diocesano e, finalmente, na Asemblea final de curso, para o coñecemento de todo o Pobo de Deus que peregrina na nosa diocese compostelana.